Výuční list Ant. Poláčka

Historické fotografie z archívu Vladimíra Groše...

František Břečka byl v letech 1913 – 1916, vyučený malířem a natěračem v Badenu u mistra France Sahánka