Poláškovi č. 131

Historické fotografie z archívu Vladimíra Groše...


František Polášek *1891 Zarazice č. 131.

Otcem Františka byl Antonín Poláček *1859, tesař, vyučený roku 1879 u strážnického stavitele Leopolda Slováka. Tento Antonín postavil v Zarazicích dům č. 131

Rodina Františka Poláška ze Zarazic č.131. Vlevo dole Františka *1921, později provdaná Bystřická, posléze Konečná
Svatební fotka manželů Bystřických z února 1940 v Zarazicích.

František Bystřický byl 20 dnů po svatbě zatčen gestapem a 2. října 1941 byl v Kounicových kolejích zastřelen.

František Bystřický *19. 1. 1914 +2. 10. 1941
V Baňské Šťavnici studoval František chemii (první zprava)
Rodina Františka Bystřického z Lanžhota
F. B. první zprava, 1935

František Bystřický, technický úředník ve zbrojovce v Brně, ženatý, řím. katolík. Zatčen byl 24. února 1940, přesně 20 dní po svatbě, Brněnským gestapem. Vězněn byl půl roku v Sušilově koleji, 7 měsíců v Kauničkách a půl roku v Uh. Hradišti. Obviněn byl pro činnost v Národním odboji. Prodělal několik výslechů, při nichž byl bit. Z Uh. Hradiště byl převezen do Brna a 2. října 1941 v Kaunicových kolejích u sochy sv. Václava zastřelen. Umíral mladý, v době kdy měl nejvíc plánů do budoucna, ale přesto šel na smrt hrdě, protože věděl, že umírá za svou vlast, kterou tolik miloval.

Fotka maminky Františka Bystřického na rubu rukopis vězněného Františka
Poslední dopis z vězení
Dům č. 131 postavil tesař Antonín Polášek *1859
Dole obraz malíře Rokyty
Františka Polášková, Bystřická a posléze provdaná Konečná *1921, uprostřed
Zarazické malérečky ročník 1921, Marie Kavická, Kuriviálová, Anežka Všetulová, Františka Konečná a Všetulová
Josef Konečný *1921
Antonín Konečný *1888, Zarazice č. 130, otec Josefa
Josef Konečný na náměstí ve Veselí nad Moravou
František Konečný *1913, Zarazice č. 130Všetulovi
Z rodinného alba Polášků