Josef Hulín

Historické fotografie z archívu Vladimíra Groše...


Josef Hulín *1889 +1945

Josef Hulín se narodil v Zarazicích v rodině rolníka Martina Hulína a jeho ženy, rozené Vašíčkové. Byl nadaným žákem strážnického gymnázia. Těsně před maturitou (1908), po té co od profesora Mariánka dostal 2 z matematiky (podle Josefa nespravedlivě), odjíždí do Hamburku, nasedá na parník (pracuje na lodi jako topič), a odplouvá do Ameriky. V Picburku úspěšně pracuje u Forda, a večerně studuje strojní inženýrství. V roce 1912 Josefovi umírá matka, a v Zarazicích zůstávají tři sirotci, Josefovi mladší sourozenci. Josef Hulín se vrací do vlasti, a krátce nato si bere za ženu mladičkou Marii *1895, rozenou Ticháčkovou. Příští rok se manželům narodí první dcera, po matce také Marie. Poklidné léta končí vypuknutím světové války, a Josef rukuje na ruskou frontu, je na krátké dovolené, a za 9 měsíců se mu rodí druhá dcera. Následuje ruské zajetí a těžká práce u kulaka, bydlení v zemljance. Vstupuje do Čs. legií v Rusku, přes Transibiřskou magistrálu se dostává do Vladivostoku. Vzhledem k jeho vynikajícím jazykovým znalostem (anglicky, německy, rusky, japonsky) se v roce 1920 stává správcem Československé hospodářské komise v Kóbe, v Japonsku. Do republiky se vrací v roce 1923, dostává nabídku pracovat na Ministerstvu zahraničí v Praze, ale Josef zakoupil polnosti v Zarazicích a začíná rolničit. Když se jeho švagr Jaroslav Všetula stává zarazickým starostou, začne vykonávat Josef Hulín funkci obecního tajemníka. Josef Hulín umírá na těžkou srdeční vadu 26. 3. 1945 v Zarazicích.


První Čs. loď „Legie“, zakoupená legionářskou bankou ve Vladivostoku, vezla poslední část (87 vojáků), do vlasti. Tato loď byla určena pro obchodní styk Československa s Dálným Východem a Asií.
Berestjany 1916, druhý zprava Josef Hulín
Josef Hulín *1889, na ruské frontě (první zleva)
První zleva Josef Hulín
J. Hulín, vlevo, vedl Čs. hospodářskou komisi v Kóbe
První zprava Josef Hulín v Japonsku
Kancelář obchodní komory v Kóbe
V letech 1920 – 1923 vedl kancelář Josef Hulín ze Zarazic (druhý zprava)
Uprostřed Josef Hulín
Dům Josefa Hulína v Zarazicích
Dcera Josefa Hulína Marie hraje v Zarazicích (kolem r. 1920)
Sedící vlevo, matka Ticháčková roz. Tomečková z Veselí, vpravo její dcera Marie provdaná Hulínová s dcerou Marií v peřince.
Stojící zleva, Alžběta Hulínová, Marie Hulínová, sestry Josefa H. Další stojící Matouš Ticháček, a konečně v obleku Jan Hulín, bratr Alžběty, Marie a Josefa.
Marie Hulínová, roz. Ticháčková *1895, na klíně Ludmila *1915, vzadu Mariin bratr Matouš Ticháček.
První zprava Marie *1913, druhá zprava sestra Josefa Hulína, Marie. (Josef Hulín byl na frontě).
Rodina Cyrila Ticháčka
Z rodinného alba Hulínů (24. 6. 1928)
Z rodinného alba Hulínů
Z rodinného alba Hulínů (uprostřed Marie Hulínová)
Z rodinného alba Hulínů
Zarazice č. 48
Z rodinného alba Hulínů
Z rodinného alba Hulínů
Z rodinného alba Hulínů