Řičica, muzikant Všetula, pekař Brixa

Historické fotografie z archívu Vladimíra Groše...


Zarazice č. 14, Jan Řičica, tesař, *1871, Františka, roz. Kozumplíková (foto Šíma)
Jan Všetula „Báleta“ (*1876 +1926), sám muzikantem nebyl, ale tři jeho synové se muzice věnovali.
Marie Všetulová (*1879, roz. Čajková) se syny Bartolomějem, Karlem, Josefem a Janem (mimo Jana byli všichni muzikanty)
Kapelník Bartoloměj Všetula *1902 +1989
Jeho manželka Alžběta ( *1904 +2001), rozená Míková
Zadní řada zleva, Bartoloměj Všetula, František Tomeček (Gaťala), Karel Studénka (Babák), František Šebesta a bubeník Kočiš
Dva roky byl Bartoloměj Všetula v Bělehradě u královské kapely sám. Potom za ním připlula lodí po Dunaji jeho žena Alžběta s  dceru Marií a heligónem
Když v mládí Bartoš Všetula doma v Zarazicích cvičil, otec jej posílal troubit ke kravám
Učitel hudby ve Veselí nad Moravou, Bartoloměj Všetula. Hudbě se věnuje také jeho syn Milan i vnuk stejného jména.
Pekař v Zarazicích, František Brixa (*1917 +2001)

Vyučen 1932-1935 u pekařského mistra Františka Thumy v Moravském Krumlově. V roce 1935 pracuje u pekaře Josefa Doubka ve Višňové, 1936 u Martina Fialy v Kratochvílce u Brna, 1936 u pekaře Hlavatky, 1936 u pekaře Jana Sedláčka v Brně, 1936 u Františka Závrbského, pekaře v Adamově č. 26. V roce 1939 peče u pekaře Antonína Šikuly v Náměšti na Hané. Od roku 1940 – 1945 pracuje u pekaře Františka Kučery v Adamově, kde si také bere za manželku Josefu (*1920 rozenou Baldermanovou).

V roce 1947 si František Brixa kupuje pekárnu v Zarazicích č. 24. Zde od roku 1929 pekl pekař Josef Schránil *1888 s manželkou Helenou. Josef Schránil nepřežil koncentrační tábor. V tomto domě roku 1886 provozoval hospodu František Večeřa. Roku 1813 zde bydlel rolník Martin Mika *1781.
Rodina pekaře Františka Brixe